Om oss

Hvorfor Gjør kloke valg-kampanje i Norge?

De fagmedisinske foreningene (spesialistforeningene) i Legeforeningen har lenge vært bekymret for uønsket variasjon i helsetjenestene.
2. JULI 2018

De fagmedisinske foreningene (spesialistforeningene) i Legeforeningen har lenge vært bekymret for uønsket variasjon i helsetjenestene. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har vist at det er store geografiske forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor flere diagnosegrupper. Dette er illustrert i flere  helseatlas  (http://helseatlas.no/).

Diskusjonene som var knyttet opp mot Prioriteringsmeldingen i 2014 avslørte at flere fagmedisinske foreninger kunne rapportere om både over- og underdiagnostisering, og over- og underbehandling innenfor sine spesialfelt.  Legeforeningen laget derfor rapporten "For mye, for lite eller akkurat passe? Om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten". Rapporten drøfter begreper som over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling, og identifiserer årsaker, eller drivere, til disse fenomenene. Det er bred enighet om at underdiagnostikk og underbehandling er et problem, men overdiagnostikk og overbehandling er et større problem i omfang fordi langt flere utsettes for dette. Undersøkelser fra USA og Canada tyder på at rundt 1/3 av alle tester, undersøkelser og behandlinger er unyttige eller unødvendige.

Ved å belyse problemene som følger av overdiagnostikk og overbehandling, identifisere årsaker eller drivere og hvilke fagområder som er mest utsatt, håper Legeforeningen gjennom Gjør kloke valg-kampanjen å redusere omfanget og bruke ressursene riktig og mer målrettet – blant annet for å forebygge underdiagnostikk  og underbehandling. På denne bakgrunn besluttet Legeforeningens sentralstyre å iverksette en norsk versjon av "The Choosing Wisely Campaign".