Aktuelt

Gjør kloke valg på turné

Gjør kloke valg kampanjen ble lansert på Lovisenberg 12.september 2018. I løpet av høsten har prosjektleder og talspersonene for kampanjene, Hege Ihle-Hansen og Ketil Størdal, besøkt flere av landets sykehus. Engasjert publikum har fått pasientperspektivet på kampanjen, hørt spennende innlegg om forbedringsprosjekter i kampanjens ånd og deltatt i gode diskusjoner og debatter. Turneen fortsetter til flere sykehus i 2019.
Gul koffert med navnelapp der det står "gjør kloke valg"

Første stopp var Stavanger universitetssykehus. Der ønsket fagdirektør Eldar Søreide kampanjen velkommen og snakket om den fra en fagdirektørs synspunkt. Overlege Kristian Strand ved intensivavdelingen ga perspektiv på hvor komplisert det kan være å gjøre de kloke valgene i intensivbehandlingen. Brukerrepresentant Jan Thorgersen hadde gjensidig tillit mellom pasienten og legen som sitt hovedbudskap, og utfordret kampanjen på hva den ønsker å oppnå, hvilke gevinster pasienten har av kampanjen og hvordan man sikrer tillit mellom behandlere og pasienter.

bildecollage fra møte i stavanger

På Haukeland universitetssykehus illustrerte professorene Aslak Aslaksen og Einar Kristoffersen hvorfor Gjør kloke valg kampanjen er nødvendig i henholdsvis radiologi og transfusjonsmedisin. Møtedeltakerne fikk også møte studentene som deltar i kampanjen med prosjektet Klokere Student. Klinisk praksis og holdning til overdiagnostikk og overbehandling dannes tidlig, og derfor er studentene et satsningsområde.

Aslak Aslaksen snakker på Haukeland

I Trondheim var også transfusjonsmedisin i fokus, når Aurora Espinosa snakket om Patient blood managment som har som hovedprinsipp at man ikke skal transfundere dersom annen behandling er like bra eller bedre. Klinikksjef ved kreftlklinikken Arne Solberg snakket om klok valg i kreftbehandling, og klinikksjef ved lungemedisin snakket om hvordan man kan unngå overbehandling i slutten av livet. Også i Trondheim var både pasienter og studenter representert.

Rannei Hosar snakker i Trondheim