Aktuelt

Revmatologene med anbefalinger!

Norsk revmatologisk forening anbefaler blant annet at man ikke skal overdrive bruken av MR, glukokortikoidinjeksjoner og bisfosfonater. Les alle deres 5 anbefalinger her og last de ned som PDF!
16. OKTOBER 2019
logo norsk revmatologisk forening

1) Unngå å forskrive moderat til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering, ha en god plan for oppfølging og iverksette nødvendige forebyggende tiltak

Moderate – høye doser glukokortikoider >7,5 mg/dg ≤ 100 mg/dg bør ikke forskrives før man har gjort en grundig vurdering av nytte opp mot potensiell risiko. Alle pasienter bør før oppstart få vurdering av komorbiditet som disponerer for bivirkninger, dette kan være nedsatt glukosetoleranse, tidligere magesår og kardiovaskulær sykdom. Ha en god plan for oppfølging av glukokortikoidbehandlingen, titrer dosen etter respons og utvikling av bivirkninger. Hos pasienter med eller risiko for steroidindusert osteoporose bør forebyggende og terapeutiske tiltak iverksettes.

 

2) Unngå å rekvirere MR av rygg eller ledd hvis ikke det har en sannsynlig diagnostisk eller behandlingsmessig konsekvens

Det er et overforbruk av MR innenfor revmatologien. Mange MR bilder tas uten at det får en behandlingsmessig konsekvens. En god klinisk undersøkelse og bruk av Ul kan erstatte en del MR undersøkelser.

 

3) Unngå for lang behandlingslengde med bisfosfonater

Osteoporosebehandling med bisfosfonater bør revurderes etter 3-5 år po bruk eller 3 års iv bruk og behandlingspause bør vurderes. Samvalg mellom pasient og behandler er sentralt siden det handler om langvarig forebyggende behandling.

 

4) Unngå glukokortikoidinjeksjoner i ledd uten sikre holdepunkter for inflammasjon

Behandling og behandlingsmålet er basert på en felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog og vil i de fleste artrittsykdommer være remisjon. Så lenge behandlingsmålet ikke er nådd, skal grunnbehandlingen justeres. Dersom det er sykdomsoppbluss kan det i tillegg være aktuelt å gi glukokortikoidinjeksjoner i ledd med sikker artritt. En nyere studie viser at glukokortikoidinjeksjoner gir best effekt i ledd med ultralyd verifisert artritt med moderat Doppler aktivitet, uavhengig av om leddet er hovent eller ikke.

 

5) Unngå å starte biologisk behandling ved axial spondyloartritt uten sikre tegn på inflammasjon

Det bør ikke startes biologisk sykdomsmodifiserende behandling (bDMARDs) ved axial spondyloartritt uten signifikant benmargsødem på MR og/eller forhøyet CRP. Det er mange årsaker til benmargsødem på MR som degenerasjon, traume og fødsel, så MR funn må vurderes opp mot klinikk.

 

 

 

Les og last ned som PDF med referanser her.