Den norske tannlegeforening

Unngå å rekvirere prøver eller henvise for undersøkelser hvor svaret ikke vil ha konsekvens for diagnose eller videre odontologisk behandlingsforløp

21. FEBRUAR 2022

Begrunnelse: 

Mange prøver og tester har falske positive resultater som kan føre til bekymringer, videre utredning og i verste fall overbehandling. Måling av blodsukker, blodtrykk, bentetthet og andre tester som ikke direkte vil påvirke det odontologiske behandlingsforløpet, bør ikke utføres.

Referanser:

  • Explaining laboratory test results to patients: What the clinician needs to know. BMJ 2015; 351 :h5552