Klokere studenter

Ikke vær redd for å være kritisk til tester, prosedyrer eller behandlinger du mener er unødvendige og drøft dette med andre profesjoner.

Begrunnelse: Dessverre finnes det i noen læringsmiljøer et hierarki mellom veiledere og studenter som gjør det vanskelig for studentene å føle seg komfortable med å stille kritiske spørsmål til veileder. Som et resultat av dette kan studentene observere unødvendige tester og behandlinger, men unngå å si noe av frykt for potensielle konsekvenser. Veiledere må oppmuntre studentene til å føle seg velkomne til å stille spørsmål om tester eller behandlinger virkelig er nødvendige uten frykt for reprimander. Det kliniske treningsmiljøet bør være et miljø hvor studentene føler seg trygge i for å tørre og stille spørsmål.

Referanser:

  • Moser EM, et al. SOAP-V: Introducing a method to empower medical students to be change agents in bending the cost curve. J Hosp Med. 2015 Sep 28. PMID: 26416013.