Norsk barnelegeforening

Unngå å utrede spedbarn med gulping/oppkast med pH-registrering eller behandle med syrehemmende eller motilitetsendrende medikamenter så lenge barnet ellers viser normal vekst og utvikling.

3. JULI 2018

Gulping og oppkast forekommer hos opp til 50% av spedbarn (<1 år). En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse vil i de fleste tilfeller avklare om det dreier seg om en normal refluks eller om barnet kan ha gastroøsofageal reflukssykdom. Før 1 års alder er 24-timers pH-registrering lite egnet til å skille mellom normal refluks og sykdom. Undersøkelsen bør derfor kun gjøres unntaksvis i denne aldersgruppen. Syrehemmende behandling eller medikamenter som virker på motilitet har ingen effekt ved fysiologisk refluks hos spedbarn, og bruk av protonpumpehemmere kan ha uheldige bivirkninger og bl.a. gi økt forekomst av luftveisinfeksjoner.

Referanser:            

  • Lightdale J.R, Gremse D.A and AAP section on gastroenterology, hepatology and nutrition: Gastroesophageal reflux: Management Guidance for the Pediatrician. Pediatrics 2013; 131; e1684.
  • Cochrane Database of Systematic Reviews.  Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008550.pub2/full
  • Orenstein S: Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial assessing the efficacy and safety of proton pump inhibitor lansoprazole in infants with symptoms of gastroesophageal reflux disease. J Pediatr 2009;154: 514-20.