Norsk barnelegeforening

Unngå å ta urinprøve av barn > 2 måneder med symptomer og tegn på luftveisinfeksjon, med mindre barnet er septisk, disponert for urinveisinfeksjon eller har spesifikke symptomer fra urinveiene

16. JANUAR 2019

Hos et febrilt barn med symptomer og tegn på luftveisinfeksjon (LVI), er LVI den mest sannsynlige diagnose og årsak til feber. Urinprøve ved LVI kan være falskt positiv med pyuri (feber i seg selv kan gi pyuri), asymptomatisk bakteruri eller forurenset prøve (1–5). Overvei derfor bare urinprøve hvis barnet er septisk, disponert for UVI eller har symptomer fra urinveiene, men husk på at LVI likevel kan øke risikoen for falskt positive urinfunn.

Referanser 

  • Ralston S, Hill V, Waters A. Occult Serious Bacterial Infection in Infants Younger Than 60 to 90 Days With Bronchiolitis: A Systematic Review. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011; 165(10):951–6.
  • Society CP. Urinary tract infection in infants and children: Diagnosis and management Canadian Paediatric Society
  • Norsk Barnelegeforening. Urinveisinfeksjon. Akuttveileder i pediatri.
  • Infants and children with an alternative site of infection should not have a urine sample tested. NICE guidelines. https://www.nice.org.uk/donotdo/infants-and-children-with-an-alternative-siteof-infection-should-not-have-a-urine-sample-tested
  • Al-Orifi F, McGillivray D, Tange S, Kramer MS. Urine culture from bag specimens in young children: Are the risks too high? J Pediatr. 2000; 137(2):221–6.
  • Tosif S, Baker A, Oakley E, et al. Contamination rates of different urine collection methods for the diagnosis of urinary tract infections in young children: An observational cohort study. J Paediatr Child Health. 2012; 48(8): 659–64.