Norsk endokrinologisk forening

Unngå å måle PTH som ledd i utredning av slitenhet og andre diffuse symptomer

PTH har fysiologiske sekresjonstopper i løpet av døgnet som kan ligge utenfor normalområdet. Forhøyet PTH alene gir ingen symptomer. PTH er først og fremst aktuelt å måle ved påvist hypo- eller hyperkalsemi.
8. DESEMBER 2022

Måling av paratyreoideahormon (PTH) er indisert ved utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet, ved kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt, og i sjeldne tilfeller ved utredning av sekundær osteoporose. Høy kalsium sammen med forhøyede konsentrasjoner av PTH sees ved primær hyperparatyreoidisme. Sekundær hyperparatyreoidisme sees ved hypokalsemi, vitamin D mangel og nyresykdom. Lave konsentrasjoner av PTH sees ved primær hypoparatyreoidisme, alvorlig hypo -og hypermagnesemi og ved hyperkalsemi av andre årsaker enn primær hyperparatyreoidisme.

Referanser: 

1.        Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi OUS, https://ous.labfag.no/?book_request=ousbiokjemi)

2.        Schmitt CP, Schaefer F, Bruch A, Veldhuis JD, Schmidt-Gayk H, Stein G, Ritz E, Mehls O. Control of pulsatile and tonic parathyroid hormone secretion by ionized calcium. J Clin Endocrinol Metab. 1996 Dec;81(12):4236-43. PMID: 8954021.