Norsk forening for allmennmedisin

Friske mennesker uten symptomer eller kjent risikotilstand behøver ikke regelmessig helseundersøkelser, men kan ha nytte av samtaler om helse.

8. APRIL 2024
Lege smiler til pasient
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Helseundersøkelse av friske i betydningen screening for mer enn én sykdom eller risikofaktor genererer diagnoser og kostnader uten å bedre helsen. I følge en kunnskapsoppsummering i 2019 basert på 17 studier og opplysninger om utfall for 251 891 deltakere, reduserer ikke helsesjekk morbiditet eller mortalitet, verken totalt sett eller relatert til kreft eller hjerte- og karsykdom. Det ble heller ikke funnet nedgang i sykehusinnleggelser, funksjonstap, bekymringer, konsultasjoner hos lege eller fravær fra arbeid.