Norsk forening for allmennmedisin

Unngå å bestille prøver uten at indikasjonen for prøven er tydelig og svaret vil ha konsekvens for videre oppfølging og behandling.

4. JULI 2018
Hånd som holder blodprøve
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Begrunnelse: For hver blodprøve tatt av en frisk person er det 5 % sannsynlighet for at resultatet ligger utenfor referanseområdet og dermed kan tolkes som tegn på patologi. Jo flere prøver, desto større fare for falske positive resultater som kan føre til bekymringer, videre utredning og i verste fall overbehandling.

Referanse:

  • Explaining laboratory test results to patients: what the clinician needs to know BMJ 2015; 351 :h5552