Norsk forening for allmennmedisin

* Under revidering - Unngå å måle PSA uten først å vurdere risiko og indikasjon ved hjelp av anamnese og klinisk undersøkelse *

4. JULI 2018
prostata
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Begrunnelse: Screening med PSA fører til betydelig overdiagnostikk. Mange av svulstene som oppdages ved screening vil aldri skade pasienten. Behandling medfører betydelig risiko for komplikasjoner. Hvis lege eller pasient vurderer screening, bør pasienten gis tilstrekkelige opplysninger til å kunne ta en informert beslutning sammen med legen.

Referanse:

  • Screening for prostate cancer. Rockville (MD): U.S. Preventive Services Task Force. 2012.