Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Unngå å henvise til kirurgisk behandling av muskel/skjelettplager der forskning viser at rehabiliteringstiltak er sidestilt eller bedre.

11. JUNI 2019

Begrunnelse: Aldersrelaterte forandringer i ledd og columna har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak like gode eller bedre resultater som ved kirurgi samt har mindre alvorlige komplikasjoner.

Referanser:

  • https://www.bmj.com/content/350/bmj.h2747.full     
  • https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09638288.2014.907364?fbclid=IwAR25oNN3AmL_LoGIU3VvPhbvD-E-2UIH3gswMvJEnyIW1X8vXWO9bu6LOY0
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23104514
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26824399