Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Unngå bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel/skjelettsmerter uten mistanke om underliggende sykdom som har behandlingsmessig konsekvens.

11. JUNI 2019
Lege forklarer noe for pasient
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Begrunnelse: Det er et overforbruk av bildediagnostikk i utredning av muskel og skjelettsmerter. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens. God anamnese og klinisk undersøkelse må gjennomføres. Utfra dette gjøres vurdering med tanke på nytteverdi av bildediagnostikk sammen med pasienten før eventuell henvisning til bildediagnostikk.

  • Referanser     https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/forordNasjonale kliniske retningslinjer for korsryggssmerter
  • https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-017-5446-3?wt_mc=alerts.TOCjournals&utm_source=toc&utm_medium=email&utm_campaign=toc_586_27_6