Norsk forening for klinisk farmakologi

Unngå forskrivning av makrolider og ciprofloksacin, unntatt på spesifikk indikasjon.

26. JANUAR 2022

Begrunnelse:

Makrolider og ciprofloksacin er meget resistensdrivende. Ca. 42 % av all antibiotikaforskrivning i allmennmedisin gis mot luftveisinfeksjoner. Ca. 30 % av all behandling med bredspektret antibiotika på sykehus gis mot nedre luftveisinfeksjoner. Ved å holde deg til penicillin som førstevalg er du med på å hindre unødvendig resistensutvikling, og penicillin er nesten alltid tilstrekkelig.

Makrolider kan fortsatt være førstevalg ved kikhoste og mykoplasmapneumoni.

Referanser: