Norsk gynekologisk forening

Unngå rutineundersøkelser for å oppdage eggstokkreft hos asymptomatiske kvinner med lav risiko.

13. JUNI 2019

Begrunnelse: Risiko for eggstokkreft er lav og rutineundersøkelser hos kvinner med lav risiko for eggstokkreft bedrer ikke utkommet. Rutineundersøkelser reduserer ikke dødeligheten, sykelighet eller risiko for å oppdage kreft ved et langtkommet stadium. Hverken regelmessig ultralyd eller kontroll av CA 125 har vist noen effekt på dødeligheten. Slike tester har derimot vist økt antall falske positive tester, overdiagnostikk og overbehandling.

Referanser:

  • http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-gynekologisk-onkologi/Eggstokk--tube--bukhinnekreft/ 
  • US Preventive Services Task Force, Grossman DC, Curry SJ, Owens DK, Barry MJ, Davidson KW, Doubeni CA, Epling JW Jr, Kemper AR, Krist AH, Kurth AE, Landefeld CS, Mangione CM, Phipps MG, Silverstein M, Simon MA, Tseng CW. Screening for Ovarian Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement.
  • JAMA. 2018; 319(6):588. PMID 29450531