Norsk revmatologisk forening

Unngå å forskrive moderat til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering, ha en god plan for oppfølging og iverksette nødvendige forebyggende tiltak

16. OKTOBER 2019

Moderate – høye doser glukokortikoider >7,5 mg/dg ≤ 100 mg/dg bør ikke forskrives før man har gjort en grundig vurdering av nytte opp mot potensiell risiko. Alle pasienter bør før oppstart få vurdering av komorbiditet som disponerer for bivirkninger, dette kan være nedsatt glukosetoleranse, tidligere magesår og kardiovaskulær sykdom. Ha en god plan for oppfølging av glukokortikoidbehandlingen, titrer dosen etter respons og utvikling av bivirkninger. Hos pasienter med eller risiko for steroidindusert osteoporose bør forebyggende og terapeutiske tiltak iverksettes.

Referanser:

  • EULAR evidence-based and consensus-based recommendations on the management of medium to high-dose glucocorticoid therapy in rheumatic diseases. N Duru et al. Ann Rheum Dis 2013.
  • Glucocorticoid-Induced Osteoporisis L Buckley et al. N Engl J Med 2018.
  • Nasjonal prosedyre- Osteoporose: Utredning, behandling og oppfølging av A. M. Hjelle,
  • E. M. Apalset, T. T. Borgen og M. Hoff  https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Fagradets-innstillinger/Ferdige-norske-prosedyrer/
  • Prevention of glucocorticoid morbidity in giant cell arteritis F. Buttgereit et al. Rheumatology 2018.
  • Comparison of high versus low–medium prednisone doses for the treatment of systemic lupus erythematosus patients with high activity at diagnosis. Ioana Ruiz-Arruza et al Autoimmunity Reviews 14, 2015.