Norges Optikerforbund

Unngå henvisning til spesialisthelsetjenesten hvis tilstanden verken kan behandles eller krever aktiv oppfølging, eller at pasienten ikke ønsker eller ikke er motivert for behandling.

23. OKTOBER 2020

Begrunnelse: 

Optiker har en klar portvaktrolle når det gjelder å sørge for tilgang til spesialisthelsetjenesten til rett tid for de som har behov for dette, og å skjerme spesialisthelsetjenesten for unødvendige arbeidsoppgaver. Pasientens motivasjon for behandling, for eksempel i forbindelse med utvikling av katarakt, er viktig i forhold til om henvisning sendes eller ikke.