Norges Optikerforbund

Unngå standardiserte oppfølgings- og innkallingsrutiner som ikke ivaretar individuelle behov.

23. OKTOBER 2020

Begrunnelse: 

Det er viktig å sette pasientens behov i sentrum for innkallingsregime. Neste innkalling avtales og pasienten informeres om hvorfor optiker anbefaler innkallingstidspunktet. Pasient og optiker kan også ha en dialog rundt dette, slik at når en innkalling fra optiker ankommer, forstår pasienten nytteverdien av å møte til undersøkelse.