NFFs faggruppe for arbeids- og folkehelse

Unngå å bruke opplæring i riktig løfteteknikk som et virkemiddel i forebygging av ryggplager hos arbeidstakere som jobber med manuell håndtering.

Begrunnelse:
Riktig løfteteknikk og såkalt ryggskole (teori, arbeidsteknikk og fysisk trening) har blitt et innarbeidet begrep, som man i perioder har hatt stort fokus på å lære ut til arbeidstakere som har manuell håndtering av tunge gjenstander i jobben sin. Det har vist seg at å lære seg en bestemt måte å løfte på ikke er effektivt hverken som primær- eller sekundærforebygging av ryggplager.
16. OKTOBER 2023

Referanser:

Veerbeek et al. 2011. Manual material handling advice and assistive devices for preventing and treating back pain in workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. Art. No.: CD005958. DOI: 10.1002/14651858.CD005958.pub3.

Poquet N, Lin CW, Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, et al. 2016. Back schools for acute and subacute non-specific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 4:CD008325

Straube S, Harden M, Schroder H, Arendacka B, Fan X, et al. 2016. Back schools for the treatment of chronic low back pain: possibility of benefit but no convincing evidence after 47 years of research-systematic review and meta-analysis. Pain 157:2160-72

van Poppel MN, Hooftman WE, Koes BW. 2004. An update of a systematic review of controlled clinical trials on the primary prevention of back pain at the workplace. Occup Med (Lond) 54:34