NFFs faggruppe for kvinnehelse

Unngå å anbefale alternative, kommersielle og potensielt kostbare behandlingsalternativer uten dokumentert klinisk effekt for behandling av bekkenbunnsplager som urininkontinens og underlivsprolaps (POP).

Begrunnelse:
Det er per dags dato et solid evidensgrunnlag for at bekkenbunnstrening (BBT, styrketrening av bekkenbunnsmusklene) kan gi bedring av - eller kurere - urininkontinens og underlivsprolaps blant kvinner. Bekkenbunnstrening bør derfor velges som første behandling for disse lidelsene. Alternative behandlingsmetoder bør unngås.
15. OKTOBER 2023

Flere ulike treningsformer har blitt vurdert i RCTer for behandling av POP (hypopressiv trening, yoga, pusteøvelser, hoftemuskeltrening). Effekten blir ikke bedre av å legge til hypopressive øvelser i tillegg til BBT. BBT var mer effektiv enn hypopressive øvelser alene. I dag er det ingen alternative treningsmetoder som er bedre enn BBT for å behandle POP. Det er heller ingen alternative konservative tiltak som virker bedre enn BBT på behandling av urininkontinens.

Referanser:

Bø K, Anglès-Acedo S, Batra A, Brækken IH, Chan YL, Jorge CH, Kruger J, Yadav M, Dumoulin C. Are hypopressive and other exercise programs effective for the treatment of pelvic organ prolapse? Int Urogynecol J, 2023 Jan;34(1):43-52. 10.1007/s00192-022-05407-y.

 

Bø K. Physiotherapy management of urinary incontinence in females. Journal of Physiotherapy 2020.Volume 66, Issue 3, July 2020, Pages 147-154

Bø K (2020) Physiotherapy management of urinary incontinence in females. J Physiother 66:147-154. doi: 10.1016/j.jphys.2020.06.011 

National Institute for Health and Care Excellence. Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women: management (NICE Guideline 123). 2019.


Resende APM, Bernardes BT, Stüpp L, Oliveira E, Castro RA, Girão MJBC, Sartori MGF. Pelvic floor muscle training is better than hypopressive exercises in pelvic organ prolapse treatment: An assessor-blinded randomized controlled trial.Neurourol Urodyn. 2019 Jan;38(1):171-179. doi: 10.1002/nau.23819.

Todhunter-Brown A, Hazelton C, Campbell P, Elders A, Hagen S, McClurg D. Conservative interventions for treating urinary incontinence in women: an Overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Sep 2;9(9):CD012337