NFFs faggruppe for kvinnehelse

Unngå å si til kvinner med mild og moderat rectus diastase at dette kan være årsaken til deres plager i bekkenbunn og smerter i bekkenledd/korsrygg.

Begrunnelse:
Studier viser ingen til svak assosiasjon mellom diastase og plager/smerter i bekkenbunn, bekken/korsrygg. Studiene har imidlertid ikke inkludert kvinner med betydelige diastaser (over 5 cm).
15. OKTOBER 2023

Referanser:


D.R. Benjamin, H.C. Frawley, N. Shields, A.T.M. van de Water, N.F. Taylor. Relationship between diastasis of the rectus abdominis muscle (DRAM) and musculoskeletal dysfunctions, pain and quality of life: a systematic review. Physiotherapy, 105 (1) (2019), pp. 24-34

Gluppe S, Ellström Engh M, Kari B. Women with diastasis recti abdominis might have weaker abdominal muscles and more abdominal pain, but no higher prevalence of pelvic floor disorders, low back and pelvic girdle pain than women without diastasis recti abdominis. Physiotherapy. 2021 Jun;111:57-65. doi: 10.1016/j.physio.2021.01.008. Epub 2021 Feb 13.PMID: 33691943.

Fei H, Liu Y, Li M, He J, Liu L, Li J, Wan Y, Li T. The relationship of severity in diastasis recti abdominis and pelvic floor dysfunction: a retrospective cohort study. BMC Womens Health. 2021 Feb 15;21(1):68. doi: 10.1186/s12905-021-01194-8. PMID: 33588826; PMCID: PMC7885475.