NFFs faggruppe for kvinnehelse

Unngå unødvendig tidlig diagnostisering av rectus diastase hos kvinner etter fødsel.

Begrunnelse:
Studier har vist at det forgår en naturlig tilhelning av rectus diastase i løpet av det første året etter fødsel. Det er rapportert en forekomst på 60 % seks uker etter fødsel og 30 % tolv måneder etter fødsel. Normalverdier av bredden på lina alba er funnet å være større kos kvinner som har vært gravide sammenliknet med de som ikke har vært gravide.
15. OKTOBER 2023

Referanser:

J.B. Sperstad, M.K. Tennfjord, G. Hilde, M. Ellstrom-Engh, K. Bø. Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain. Br J Sports Med, 50 (17) (2016), pp. 1092-1096

Mota PG, Pascoal AG, Carita AI, Bø K. Prevalence and risk factors of diastasis recti abdominis from late pregnancy to 6 months postpartum, and relationship with lumbo-pelvic pain. Man Ther. 2015;20(1):200–205.

Turan V, Colluoglu C, Turkyilmaz E, Korucuoglu U. Prevalence of diastasis recti abdominis in the population of young multiparous adults in Turkey. Ginekol Pol. 2011;82(11):817–821.

Mota P, Pascoal AG, Carita AI, Bø K. Normal width of the inter-recti distance in pregnant and postpartum primiparous women. Musculoskelet Sci Pract. 2018 Jun;35:34-37. doi: 10.1016/j.msksp.2018.02.004. Epub 2018 Feb 20.PMID: 29494833.