NFFs faggruppe for manuellterapi

Unngå å henvise til vurdering for kirurgisk behandling av muskel/skjelettplager der kunnskapsgrunnlaget viser at rehabiliteringstiltak er sidestilt eller bedre.

Begrunnelse:
Aldersrelaterte forandringer i ledd og columna har ofte ingen sikker sammenheng med smerter.
15. OKTOBER 2023