NFFs faggruppe for manuellterapi

Unngå begreper og forklaringer som kan gi uheldig sykdomsforståelse og føre til uhensiktsmessige helsevalg.

Begrunnelse:
Egen sykdomsforståelse og oppfatninger om kroppen kan spille en betydelig rolle i adferdsmessige og emosjonelle reaksjoner på muskel- og skjelettsmerter, og kan ha innvirkning på ens egen håndtering, mestring og valg.
15. OKTOBER 2023

Mange tradisjonelle begreper og forklaringer innen muskel- og skjeletthelse henspeiler både eksplisitt og implisitt på iboende «feil», «skade» eller «svakhet» i kroppen (f.eks. dårlig holdning, svak kjernemuskulatur) eller advarsler mot normale aktiviteter (f.eks. løfting, sitting). Virkeligheten er ofte mer sammensatt og slike oppfatninger kan føre til negative oppfatninger om egen kropp og lede til bekymring, overdreven årvåkenhet og unngåelse av aktiviteter.

Referanser:

Caneiro JP, Bunzli S, O'Sullivan P. Beliefs about the body and pain: the critical role in musculoskeletal pain management. Braz J Phys Ther. 2021 Jan-Feb;25(1):17-29. doi: 10.1016/j.bjpt.2020.06.003. Epub 2020 Jun 20. PMID: 32616375; PMCID: PMC7817871.

Ben Darlow. Beliefs about back pain: The confluence of client, clinician and community.International Journal of Osteopathic Medicine.Volume 20, 2016, Pages 53-61, ISSN 1746-0689. https://doi.org/10.1016/j.ijosm.2016.01.005.