NFFs faggruppe for manuellterapi

Unngå bildediagnostikk for muskel- og skjelettplager når det ikke er mistanke om underliggende eller alvorlig patologi som har behandlingsmessig konsekvens.

Begrunnelse:
Det er overforbruk av bildediagnostikk i utredningen av muskel- og skjelettsmerter. Aldersrelaterte radiologiske funn er vanlig og ses nesten like ofte hos personer uten smerter som med.
15. OKTOBER 2023

Bildediagnostikk har dermed sjelden nytteverdi for valg av behandling. Det er også en tendens til at tidlig bildediagnostikk ofte fører til mer unødvendige tester, behandlinger og invasive tiltak som kirurgi.

Referanser:

Downie A, Hancock M, Jenkins H, Buchbinder R, Harris I, Underwood M, Goergen S, Maher CG. How common is imaging for low back pain in primary and emergency care? Systematic review and meta-analysis of over 4 million imaging requests across 21 years. Br J Sports Med. 2020 Jun;54(11):642-651. doi: 10.1136/bjsports-2018-100087. Epub 2019 Feb 13. PMID: 30760458.

Jeremy S. Lewis, Chad E. Cook, Tammy C. Hoffmann, and Peter O'Sullivan. The Elephant in the Room: Too Much Medicine in Musculoskeletal Practice. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 2020 50:1, 1-4

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bildediagnostikk/forordNasjonale kliniske retningslinjer for korsryggssmerter

Webster BS, Choi Y, Bauer AZ, Cifuentes M, Pransky G. The cascade of medical services and associated longitudinal costs due to nonadherent magnetic resonance imaging for low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Aug 1;39(17):1433-40. doi: 10.1097/BRS.0000000000000408. PMID: 24831502; PMCID: PMC4105318.