NFFs faggruppe for manuellterapi

Unngå sykemelding dersom det er hensiktsmessig å opprettholde yrkesrettet aktivitet.

Begrunnelse:
For mange kan det ha fordelaktig helsegevinst å både delta i det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet. Å være i arbeid kan også være helsefremmende når helsen er svekket.
15. OKTOBER 2023

For ryggsmerter anbefaler retningslinjene at normal aktivitet bør forsøkes opprettholdt eller gjenopptatt så raskt som mulig. Bruk gradert sykemelding ved behov dersom det er medisinsk forsvarlig.

Referanser

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arbeid-og-helse-et-tettere-samvirke

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/politikertaler/hab-og-rehab.pdf