NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi

Unngå å støtte opp om sykemelding dersom det er mulig å opprettholde yrkesrettet aktivitet.

Begrunnelse:
Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Det er sentralt å ikke sykeliggjøre normale kroppslige reaksjoner på livsbelastning.
15. OKTOBER 2023

En målsetting med behandling er å bidra til økt selvavgrensning, sikrere identitetsfølelse og økt autonomi og samhandlingsevne. Den terapeutiske oppgaven bør ta sikte på å støtte pasientens selvutfoldelse og deltakelse, slik at personen kan hevde seg sosialt på en mer hensiktsmessig måte

Referanser:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arbeid-og-helse-et-tettere-samvirke

Gretland, A (2007) Den relasjonelle kroppen. Fysioterapi i psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget, Oslo

Thornquist, E (2016) Fysioterapi og medikalisering del I, Fysioterapeuten 6 (26-28)

Thornquist, E (2016) Fysioterapi og medikalisering del II, Fysioterapeuten 8 (32-35