Faglandsrådsmøtet 2022

Faglandsrådsmøtet arrangeres én gang i året og setter faget i sentrum. Faglandsrådet løfter og videreutvikler faget gjennom faglige innlegg, diskusjoner og vedtak som legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen. Årets faglandsrådsmøte ble avholdt 27.-28. april i Legenes hus.
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen
Legenes hus fasade. Foto: Legeforeningen

Se opptak fra de to møtedagene på Facebook