Norsk forening for allmennmedisin

Forskning

NFA arbeider for å fremme forskning i allmennmedisin, og har et eget utvalg som jobber med forskning - AFU. Videre er foreningen involvert i arbeidet med Allmennmedisinsk forskningsfond, med deltakere i fondets styre og fagråd.
Studere - Illustrasjonsbilde colourbox.com
Studere - illustrasjonsfoto fra colourbox.com

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) og Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) deler begge ut stipend to ganger årlig med samme søknadsfrister - 15. mars og 15. september. Fondene støtter forskningsprosjekter innen allmennemdisin på ulike stadier. Mens AFU-stipendet støtter prosjekter som er i en tidlig fase med midler inntil 6 måneder, prioriterer AMFF prosjekter som har et klart doktorgradspotensiale med midler inntil 12 måneder av gangen.

Les mer på AFU og AMFFs hjemmesider. Lenke til søknadsskjema for de respektive fondene finner du nedenfor.