Norsk forening for allmennmedisin

Forskning i allmennmedisin

NFA bidrar til allmennmedisinsk forskning ved å tilrettelegge for nettverk og administrere forskningsmidler. De to mest aktuelle finansieringskildene for forskning i allmennmedisin er  Forskningsutvalget i NFA og Allmennmedisinsk forskningsfond. De to støtter forskningsprosjekter innen allmennmedisin på ulike stadier. 
Studere - Illustrasjonsbilde colourbox.com
Foto: colourbox.com

Forskningsutvalget i NFA (tidligere AFU) tildeler stipender til småskala forskningsprosjekter ("allmennpraktiskerstipend"/"AFU-stipend"). Prosjektene kan vare inntil 6 måneder og er noen ganger tidligfase-prosjekter som kan utvikles til et større (doktorgrads-)prosjekt. 

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) tildeler doktorgradstipender. Midler bevilges inntil 12 måneder om gangen i toalt inntil 36 måneder. 

Begge invilger stipender to ganger årlig med samme søknadsfrister - 15. mars og 15. september.