Norsk forening for allmennmedisin

Forskning

NFA arbeider for å fremme forskning i allmennmedisin, og har et eget utvalg som jobber med forskning - AFU. Videre er foreningen involvert i arbeidet med Allmennmedisinsk forskningsfond, med deltakere i fondets styre og fagråd.
Studere - Illustrasjonsbilde colourbox.com
Studere - illustrasjonsfoto fra colourbox.com

Forskningsutvalget (tidl. AFU) og Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) deler begge ut stipend to ganger årlig med samme søknadsfrister - 15. mars og 15. september. Fondene støtter forskningsprosjekter innen allmennemdisin på ulike stadier. Mens Forskningsutvalgs-stipendet støtter prosjekter som er i en tidlig fase med midler inntil 6 måneder, prioriterer AMFF prosjekter som har et klart doktorgradspotensiale med midler inntil 12 måneder av gangen.

Lenke til søknadsskjema for de respektive fondene finner du nedenfor.