Gynekologisk guidelinemøte 2024

Velkommen til Bergen!
gyn

Takk for godt møte! 

Febr 24: Kapitlene som har vært revidert gjennomgår siste finpuss før de publiseres i slutten av måneden. 

 

Nå begynner forberedelesene til guidelinemøtet i 2025: 

Det er nå mulighet til å melde seg som forfatter på kapitler som skal revideres i år. Du kan melde deg som hovedforfatter eller medforfatter, og meld deg gjerne for mer enn ett kapittel slik at redaksjonen har større valgmulighet når vi setter sammen forfattergrupper. Vi tilstreber at gruppen er bredt sammensatt (overlege, LIS, spesialist utenfor sykehus, geografisk spredning. Fristen for å melde seg er 17.03.24 - så vær rask! Send mail til redaksjonen: knuthordnes@gmail.com


Følgende kapitler er for revisjon i 2024 for guidelinemøtet 23-24.01.2025:

Ungdomsgynekologi (nytt)

Gynekologiske infeksjoner og vulvovaginitt

Sterilisering

Endometriepolypper

Kroniske smertetilstander i vulva

Hyperemesis

Seksuelle dysfunksjoner

 

----

 

Høring - november 2023: 

Kaptilene er nå revidert og legges ut på høring. 

PCOS (med tillegg fra 11.12.23)
Kroniske bekkensmerter
Benigne ovarialcyster
Ektopisk graviditet (med tillegg om Rh profylakse fra, lagt til 17.11.23)
Habituell abort 
Overgangsalder 
 

Redaksjonen er takknemlig for innspill på utkastene snarest og senest 01.01.24 til knuthordnes@gmail.com

 

 

Opprinnelige kapitler til gjennomgang i 2023 (tas opp på møtet på 2024): 

Ektopisk graviditet

Benigne ovarialcyster

Habituell abort

PCOS

Menopause

Kroniske bekkensmerter

 

Medlemmer av kapittelgruppene er medforfattere i revisjonen av veilederkapitlene under ledelse av hovedforfatter. Arbeidet gjøres i 2023 og skal presenteres på gynekologisk guidelinemøte på nyåret 2024.

 

Program

progr

 

Påmelding

Påmeldingen til guidelinemøtet er nå åpen! 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=20221&CLEAR=yes&REGLINENO=4&REGLINEID=117093&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1