Gynekologisk guidelinemøte 2024

Meld din interesse for et eller flere av kapitlene som skal revideres i 2023!
gyn

Disse kapitlene skal gjennomgås i 2023 og tas opp på møtet på nyåret 2024: 

Ektopisk graviditet

Benigne ovarialcyster

Habituell abort

PCOS

Menopause

Kroniske bekkensmerter

 

Medlemmer av kapittelgruppene er medforfattere i revisjonen av veilederkapitlene under ledelse av hovedforfatter. Arbeidet gjøres i 2023 og skal presenteres på gynekologisk guidelinemøte på nyåret 2024.

Kapittelgruppene er satt og arbeidet med revisjonen er i gang. Kapitlene blir lagt ut på høring i forkant av møtet.