Norsk radiologisk forening

Norsk radiologisk forening

Underforeninger

Norsk radiologisk forening har en rekke undergrupper som fungerer som egne foreninger og som har fått en plass på våre sider.
Sykepleier som gjør klar en MRI-maskin. Foto: Thomas B.Ecckhoff/Ahus