Norsk radiologisk forening

Underforeninger

RadForsk

RadForsk er NoRaFos forskningsinstitutt. Formålet er å stimulere til økt og bedre radiologisk og nukleærmedisinsk forskning.
Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt - logo
Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt