Ketaminbehandling, perinatalpsykiatri og samarbeid med ukrainske psykiatere

Årets første nyhetsbrev er skrevet under en kongress i Polen. Npf har så langt i år engasjert seg i et bredt spekter av psykiatrirelaterte temaer i inn- og utland. I årets første nyhetsbrev er noen av dem omtalt.

Kjære medlemmer i Norsk psykiatrisk forening,

Ukraina

Når jeg skriver dette nyhetsbrevet deltar jeg på den årlige nasjonale ukrainske psykiatrikongressen, som i år, på årsdagen for Russlands angrepskrig mot Ukrainia, foregår i Polen. De fleste som deltar, er kvinner. Enkelte menn er med online.

Ukrainia trenger vår støtte og solidaritet. Sammen med flere norske psykiaterkollegaer ønsker Npf å delta i videre samarbeid med Ukraina. Jeg oppfordrer alle som er interessert i å delta i
samarbeidet med Ukraina om å ta kontakt med Npf, på
npf@npf.legeforeningen.no. Merk emnefeltet med «Ukraina». Jeg vil særlig oppfordre ukrainske psykiatere som jobber i Norge til å ta kontakt.

Lars Lien på psykiatrikongress med masse dyktige helsefolk i andre land.
Lars Lien på den nasjonale ukrainske psykiatrikongressen i Polen.

Psykiatriveka 2023

Deltakelsen i Polen står i stor kontrast til snart å skulle delta på vår egen Psykiatriveka i fredelige Bergen. Men selv om våre problemer og utfordringer blir små sammenlignet med dem våre kollegaer i Ukraina står i, har vi mange viktige temaer på programmet på Veka. Programmet er satt sammen med tanke på at alle klinikere skal føle at de reiser hjem med mer kunnskap, og vi håper mange vil ta med seg hjem verktøy som vil bli nyttige i den kliniske
hverdagen.

Mer om program og påmelding finnes på psykiatriveka.no.

Du vil møte meg og styret på Veka, og finner oss på stand i pausene. Unders styrets seminar skal vi høre om og diskutere helsepersonellkommisjonens rapport. Se program for seminaret her.

Under Psykiatriveka avholdes også årsmøtet i Npf. Jeg håper så mange som mulig deltar, og vil spesielt oppfordre yngre medlemmer til å delta. Vi trenger å høre deres stemmer. En av sakene som kommer opp på årsmøte er om vi igjen skal åpne for å ha emnekurs for LIS de to første dagene.

Håper vi sees i Bergen!

Ketaminbehandling

Som leder av Npf har jeg et spesielt engasjement for at vi som psykiatere skal være med på å utvikle og ta i bruk nye typer behandling. Det er fortsatt mange av våre pasienter som ikke responderer på den behandlingen vi tilbyr i dag. Et godt eksempel er utviklingen av tilbudet om ketaminbehandling av depresjon ved DPS Moss. Det er basert på klinikeres ønske om å gi et bedre tilbud, og er på ingen måte knyttet til påvirkning fra legemiddelindustrien.

Alle som får tilbudet, deltar samtidig i et stort forskningsprosjekt, naturligvis på frivillig basis.

Kolleger ved Moss DPS har også tatt en ledende rolle innenfor behandling ved hjelp av psykedelika.

Sammen med kollegene Jørgen Bramness og Ingmar Clausen hadde jeg en kronikk i Aftenposten tidligere i år. Den kan leses her

Også andre metoder, som nervestimulering, er i liten grad tatt i bruk i Norge, til tross for godkjenning i «Nye metoder».

Nettverksmøter for kolleger i CL-psykiatri og psykosomatikk

Utvalg for CL-psykiatri og psykosomatikk har nylig lansert månedlige nettverksmøter for interesserte kolleger. Npf har i den forbindelse intervjuet initiativtaker Siv Elin Pignatiello, leder av utvalget. Intervjuet kan leses her:

Jeg er sammen med styret imponert over initiativet, og det er helt i tråd med styrets ønsker om å bidra til kollegiale fellesskap med mulighet for diskusjoner og faglig fordypning. Det er vårt håp at flere kolleger lar seg inspirere til liknende tiltak.

Perinatalpsykiatri

I andre land som f.eks. England, er perinatalpsykiatri en egen spesialitet. Perinatalpsykiatri tar for seg mors, fars og barnets psykiske helse fra unnfangelse til barnet er to år. I Norge er det fagmiljøer som interesserer seg for tematikken, men per i dag kan det se ut til at psykiatere i liten grad deltar, selv om behovet for den kompetansen vi besitter er helt avgjørende for å gi god behandling og oppfølging av kvinnene og deres familier.

Bilde av psykiatere i Legenes hus.
Tverrfaglig interesse for perinatalpsykiatri, men flere psykiatere trengs.

Npf deltok på et miniseminar på Stortinget i januar, med fagmøte på Legenes hus dagen etter, hvor blant annet den engelske perinatalpsykiateren Alain Gregoire deltok. Opptak av møtet ble gjort, er lenke finnes i denne saken.

Dersom det finnes kolleger med interesse for feltet, send gjerne epost til npf@npf.legeforeningen.no med «Perinatalpsykiatri» i emnefeltet så forsøker vi å få til et nettverk.

Engasjerte kolleger

Det er mange dyktige og engasjerte psykiaterkolleger i Norge. Npf tar gjerne imot tips hvis du selv eller noen du vet om holder på med noe som vil være interessant å lese om for andre. Eksempler kan være masteroppgaver, forskningsprosjekter, terapeutiske intervensjoner eller frivillig arbeid. Tips, gjerne med kontaktinformasjon, kan sendes til spesialrådgiver Anne Kristine Bergem.

Her en noen eksempler på intervjuer med kolleger:

Jan Ivar Røssberg

Ove Westgård

Følg med på våre nettsider for nye intervjuer, kursinvitasjoner og andre saker med interesse for psykiatere

Hamar, 28.02.2023

Følg oss: