Oslo legeforening

Lokalforening

Lokalforening for Oslo

Oslo legeforening er en lokalforening under Den norske legeforening og skal fremme Legeforeningens formål i Oslo ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser.

Her annonseres kurs, nyheter og annen informasjon som er relevant for deg som er lege i Oslo.

Bilde av Legenes hus i Oslo. Foto: Anders Ryen