Vi gratulerer Mette Brekke med utmerkelsen Oslo-legen 2023

Mette er tildelt prisen for sin mangeårige innsats som allmennlege i Oslo, forsker og veileder
ved Universitetet i Oslo og sin innsats som «lege for lege». Hun har engasjert seg stort i både pasienter og kolleger, og for bedre samarbeid mellom universitet og kommune.
Bilde av Mette Brekke.
Mette Brekke. Foto: Oslo legeforening.

Av temaer hun brenner for nevnes sosiale ulikheter, psykisk helsevern, legevakt og sykehjemsmedisin.

Hun har også vist et stort engasjement for utdanning av nye leger gjennom hele studieløpet, og har veiledet både studenter, leger i spesialisering og stipendiater med nysgjerrighet, krav og omsorg.
Mette har i tillegg utmerket seg i en rekke faglige komiteer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hun er utnevnt til Oslo-legen 2023 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.