Om oss

Hva kan pasientene gjøre?

Gjør kloke valg-kampanjen inviterer pasienter og pårørende til å stille spørsmål om de undersøkelsene og behandlingene som blir foreslått.
22. AUGUST 2018

Gjør kloke valg-kampanjen oppfordrer pasienter og pårørende til å stille spørsmål om diagnostikk og behandling.

Ved hjelp av fire spørsmål kan pasienten gå i dialog med sin behandler, for å sammen finne ut om undersøkelser og behandlinger de får tilbud om virkelig er nødvendige.

Kampanjen skyver ikke ansvaret for riktig utredning og behandling over på pasientene. Men vi tror at leger og pasienter gjør klokere valg sammen.

Se også anbefalinger rettet mot pasienter her.