1998

15. september 1998

Competing conceptions of diagnostic reasoning -- is there a way out?

Førde R / Forde R. Theor Med Bioeth. 1998 Jan;19 (1):59-72.
15. september 1998

Profesjonslæring og kollektiv kunnskap. Læringsmiljø i to norske sykehusavdelinger / Professional learning and collective knowledge. Learning environment in two Norwegian hospital departments

Akre V, Ludvigsen SR. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118(1): 48-52.
15. september 1998

Sykdomsoppfatninger i befolkningen - verdt å studere?

Falkum E. Publisert i festsskrift til professor Øyvind Larsens 60- års dag: Medisinsk mangfold - mangfoldig medisiner
15. september 1998

Etiske dilemmaer rundt hypoplastisk venstre hjerte-syndrom / Ethical dilemmas associated with hypoplastic left heart syndrome

Førde R / Forde R, Vandvik IH. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2649-52.
15. september 1998

Kven definerer nyttelaus behandling - pasienten eller legen? / Who is to define the futility of treatment--the patient or the physician?

Førde R / Forde R. Tidsskr Nor Lægeforen 1998;118: 2652-4.
15. september 1998

Dette er ikke noe for småjenter. En analyse av legers forståelse av kjønnsforskjeller i spesialitetsvalg / "This is nothing for young girls!"

Gjerberg E, Hofoss D. Tidsskrift for samfunnsforskning 1998; 39 (1), 3-27.
15. september 1998

Helse og levekår hos eldre generelt og eldre leger spesielt / Health and standard of living of the elderly population, with special reference to elderly physicians

Gogstad A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118(1); 46-8.
15. september 1998

Hvordan har de pensjonerte legene det? / How are the retired physicians?

Gogstad A, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1378-82. The Norwegian Physician Survey: the health and well-being of retired physicians
15. september 1998

Oppfatninger blant norske sykehusleger om samarbeidet mellom lege og sykepleier / Perception among Norwegian hospital physicians of physician-nurse cooperation

Hoftvedt BO, Falkum E, Akre V. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 249-52.

Side 1 av 2