2016

11. desember 2016

Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness

Bringedal B, Bærøe K. Commentary to 'Social Health Disparities in Clinical Care: A New Approach to Medical Fairness' by Puschel, Furlan and Dekkers , Public Health Ethics 2016; doi: 10.1093/phe/phw042. Epub ahead of print.
10. november 2016

Legen som juridisk nøtteknekker – 23 år etter

– Når jeg nå har blitt bedt om å skrive i jubileumsboken, ble det fristende å se om vi på 23 år har blitt flinkere til å skille mellom juss og medisin, skriver LEFOs seniorforsker Olaf Gjerløw Aasland i et nylig publisert essay (I: Førde R, Kjelland M, Strindbeck U (red). Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt – Festskrift til Aslak Syse 70 år. Oslo: Gyldendal Rettsdata, 2016: 585-99).
10. november 2016

Noen sentrale trekk ved legekårsforskningen i Norge 1993-2016

Arbeidsmiljø for helsepersonell er tema for siste utgave av Ramazzini – Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin (nr 3/2016). Der oppsummerer og drøfter instituttsjef Karin Isaksson Rø hva LEFO har bidratt med, og sammen med seniorforsker Judith Rosta peker hun på viktige forskningsperspektiver videre.
25. oktober 2016

Dagens sykehuslege – fremdeles alltid på vakt / The hospital doctor of today – still continuously on duty

- Synet på legeyrket som en livsstil versus en jobb skapte interessekonflikt mellom yngre og eldre sykehusleger, men dagens sykehuslege er fortsatt alltid på vakt, skriver forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1635-8).
25. oktober 2016

Den gode legen – sterk og utholdende / The good doctor – strong and persevering

- Mange ulike aktører har meninger om den gode legen. Hva mener legene selv det innebærer? spør forskere fra LEFO i en originalartikkel (Hertzberg TK, Skirbekk H, Tyssen R, Aasland OG, Isaksson Rø K. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1631-4).
22. september 2016

Fører gode arbeidsvilkår til at leger får flere barn?

– Trenden med at norske leger får flere barn, fortsetter. Skjer dette fordi legeyrket i Norge gir bedre muligheter til å kombinere arbeid og familie enn i en del andre land? spør LEFOs forskere Judith Rosta og Karin Isaksson Rø i en kronikk.
13. september 2016

Legers arbeidstid og tid til pasientarbeid i perioden 1994 – 2014 / Doctors’ working hours and time spent on patient care in the period 1994 – 2014

– Det er vist at mer tid brukt på direkte pasientarbeid gir mer fornøyde pasienter og leger, og at legene selv gjerne vil bruke mer tid på dette, skriver LEFOs seniorforskere Judith Rosta og Olaf Gjerløw Aasland i en originalartikkel (Rosta J, Aasland OG. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1355-9).
23. august 2016

Peer counselling for doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support and surveillance

Isaksson Rø K, Veggeland F, Aasland OG. Soc Sci Med. 2016 Aug; 162: 193-200. Published online 21 June 2016 in Social Science & Medicine.
04. april 2016

Ethical Challenges of Simulation-Driven Big Neuroscience

Christen M, Biller-Andorno N, Bringedal B, Grimes K, Savulescu J, Walter H. AJOB Neuroscience 2016; 7(1): 5–17. Published online 4 April 2016 in American Journal of Bioethics.

Side 1 av 2