Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Høringer og korrespondanse

Her fremhever vi høringer og korrespondanse i fysikalsk medisin og rehabilitering som foreningen har vært med på å lage en uttalelse til.
3. mai 2019