Høringer og korrespondanse

Her fremhever vi høringer og korrespondanse i fysikalsk medisin og rehabilitering som foreningen har vært med på å lage en uttalelse til.