Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Høringer

Her fremheves høringer i Fysikalsk medisin og rehabilitering som foreningen har vært med på å lage en uttalelse til.
3. mai 2019