Allmennlegeforeningen

Våruka

Våruka 2018

Våruka ble arrangert i Tønsberg i tidsrommet 23. til 27. april.

Sosiale arrangementer

Kurspris

Kurspriser:


Grunnkurs A - Kr 6100,-
Grunnkurs D - Kr 7000,-
Kurs i helsepolitikk - Kr 0,-
Ledelseskurs - Kr 4700,-
Emnekurs i - Kr 4700,-
Emnekurs i - Kr 4700,-
Takstkurs - Kr 2500,-

Du kan logge deg inn med HPR-nummer og etternavn
som gir deg en side med ferdig utfylte personalia.
Da kan du også logge deg inn senere for å gjøre endringer i din påmelding.
Hvis du ikke har HPR-nummer, eller får problemer
kan du melde deg på her