Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen (AF) er allmennlegenes yrkesforening

AF-styret 2019

Styret i AF 2019-2021. 

Fra venstre: Tor Magne Johnsen, Peter Christersson, Ivar Halvorsen (nestleder), Dragan Zerajic, Elin Ødemark, Nils Kristian Klev (leder), Marit Karlsen og Marit Tuv

Vår oppgave er å arbeide for gode rammebetingelser for allmennmedisinsk arbeid, bl.a. lønns- og arbeidsvilkår og arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten.

Vår faglige søsterforening Norsk forening for allmennmedisin (NFA)  arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, herunder grunn-, videre- og etterutdanning, forskning.

Aktuelle saker

Vårt digitale medlemsmagasin

Logoen til medlemsmagasinet fastlegen.no

Derfor er jeg lege...