Allmennmedisin

Langtidsplan for obligatoriske kurs

En oversikt over obligatoriske kurs i Allmennmedisin i 2022 og 2023.
Sist oppdatert 27.01.2022.
Vær oppmerksom på at pga. de til enhver tid gjeldende smittevernråd lokalt og nasjonalt kan kurs bli endret og/eller flyttet på kort varsel.
27. januar 2022

GRUNNKURS A: Allmennlegen og fastlegekontoret

2022

2023

GRUNNKURS B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

2022

2023

GRUNNKURS C: Forebyggende medisin

2022

2023

GRUNNKURS D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

2022

2023

  • Uke 10
    Oppdal, Oppdaluka
  • Uke 19
    Oslo/Fornebu, Våruka NFA/AF