Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Allmennmedisin

Langtidsplan for obligatoriske kurs

En oversikt over obligatoriske kurs i Allmennmedisin i 2020 og 2021.
Sist oppdatert 29.10.2020.
Vær oppmerksom på at pga. de til enhver tid gjeldende smittevernråd lokalt og nasjonalt kan kurs bli endret og/eller flyttet på kort varsel.

GRUNNKURS A: Allmennlegen og fastlegekontoret

2020

GRUNNKURS B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

2020

GRUNNKURS C: Forebyggende medisin

2020

*Kurset er flyttet til ny dato pga. Koronasituasjonen

 

GRUNNKURS D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

2020

*Kurset er flyttet til ny dato pga. Koronasituasjonen

2021

GRUNNKURS A: Allmennlegen og fastlegekontoret

GRUNNKURS B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

2021

GRUNNKURS C: Forebyggende medisin

2021

GRUNNKURS D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

2021