Allmennmedisin

Langtidsplan for obligatoriske kurs

GRUNNKURS A: Allmennlegen og fastlegekontoret

2020

GRUNNKURS B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

2020

GRUNNKURS C: Forebyggende medisin

2020

*Kurset er flyttet til ny dato pga. Koronasituasjonen

 

GRUNNKURS D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

2020

*Kurset er flyttet til ny dato pga. Koronasituasjonen

2021

GRUNNKURS A: Allmennlegen og fastlegekontoret

GRUNNKURS B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

2021

GRUNNKURS C: Forebyggende medisin

2021

GRUNNKURS D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

2021