Allmennmedisin

Langtidsplan for obligatoriske kurs

En oversikt over obligatoriske kurs i Allmennmedisin i 2020 og 2021.
Sist oppdatert 29.10.2020.
Vær oppmerksom på at pga. de til enhver tid gjeldende smittevernråd lokalt og nasjonalt kan kurs bli endret og/eller flyttet på kort varsel.

2021

GRUNNKURS A: Allmennlegen og fastlegekontoret

2022

Uke 22

  • Trondheim, Nidarosfondet

GRUNNKURS B: Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

2021

2022

 

GRUNNKURS C: Forebyggende medisin

2021

2022

 

GRUNNKURS D: Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer

2021