Vi gratulerer Aasmund Magnus Bredeli med utmerkelsen Oslo-legen 2022

Aasmund Magnus Bredeli er tildelt prisen for sitt mangeårige engasjement og ekstraordinære innsats som tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus.
Oslo-legen 2022

Over nærmere 14 år som foretakstillitsvalgt har han bygget opp et sterkt tillitsvalgtapparat for Legeforeningen, og vært en nøkkelperson i samarbeidet med øvrige fagorganisasjoner. Han har utmerket seg ved sin grundighet, store arbeidskapasitet og integritet, og har hele veien vært en tydelig stemme i saker som er viktige for både pasientene, faget og de ansatte. Spesielt fremheves hans engasjement for Nye OUS både i sykehuset og i den offentlige debatten.

Gjennom alle disse årene har Aasmund vært en uvurderlig støtte for både tillitsvalgtkolleger og enkeltmedlemmer. Han har synliggjort både lege- og tillitsvalgtrollen på en særdeles positiv måte.

Han er utnevnt til Oslo-legen 2022 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.

Årets utmerkelse består av et diplom, et trykk av Nina Due og et reisestipend på kr. 10 000.