Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Oslo-legen 2021 - Oona Borghild Dunlop

Oona Borghild Dunlop er tildelt prisen for sitt mangeårige engasjement og bidrag til pasienter, pårørende og kollegaer i Oslo. Gjennom mange år på Ullevål sykehus har hun bidratt til faglig utvikling og et inkluderende arbeidsmiljø.
26. august 2021
Bilde av Oona Borghild Dunlop.
Foto: Oslo legeforening.

I møte med pasienter og pårørende viser hun stor omsorg, og er en viktig støttespiller for mange kollegaer og studenter. Som leder for Klinisk etikk-komité ved Oslo universitetssykehus fremmer hun etikkens rolle i klinikken og gir et viktig bidrag i ofte sammensatte saker.

I rollen som beredskapssjef på Medisinsk klinikk har hun stått sentralt i sykehusets håndtering av koronapandemien. Gjennom faglig dyktighet, raushet og ydmykhet har hun synliggjort legerollen på en særdeles positiv måte.

Hun er utnevnt til Oslo-legen 2021 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.

Årets utmerkelse består av et diplom, et trykk av Nina Due og et reisestipend på kr. 10 000.