Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Nå er det tid for å søke på utveksling!

Vi forteller deg om dine utvekslingsmuligheter. Fristen for å sende inn søknad er 1. desember.
1. november 2018

Forskningsutveksling 

Du blir plassert i en etablert forskningsgruppe i 4 uker hvor du kan lære generelt om forskning og noen prosedyrer. Forskningsutveksling er åpent for alle! Du søker forskningsutveksling ved å fylle inn dette skjemaet

Klinisk utveksling

Du blir plassert på en sykehusavdeling i 4 uker hvor du følger en lege og opplever hvordan det er å jobbe på en avdeling i andre omstendigheter enn på norske sykehus. Klinisk utveksling er åpent for studenter som er ferdig med 5. semester til sommeren. Du søker klinisk utveksling ved å fylle ut dette skjemaet.

Preklinisk utveksling

Du vil hospitere på en avdeling og følge deres daglige rutiner i to uker. Her er målet at du som preklinisk student skal få oppleve en klinisk hverdag og hvordan det er å jobbe som lege. Preklinisk utveksling er for alle som ikke har fullført 5. semester. Du søker preklinisk utveksling ved å fylle ut dette skjemaet.