2000

24. november 2000

Rekruttering av tillitsvalgte

Aasland OG, Akre V. Rekruttering av tillitsvalgte. Rapport. Oslo: Legeforeningens forskningsinstitutt, 2000.
15. september 2000

Er kvalitetssikring bare en floskel? / Is quality assurance only an empty phrase?

Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3010-2.
15. september 2000

Hva er utbrenthet? / What is burnout?

Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1122-8.
15. september 2000

Befolkningens ønsker om helsetjenester / The public´s expectations of the health services

Botten G, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2995-9.
15. september 2000

Kan empati læres? / Is it possible to learn empathy?

Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 30, 2000; 120.
15. september 2000

Hva påvirker allmennlegenes kontraktsvalg og flytteplaner? / What does affect the general practitioners´ choice of contract and plans to relocate?

Grytten J, Skau I, Sørensen R, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3134-9.
15. september 2000

Avdelingsoverlegen – leder eller lege? / Head of department: Magaer or physician?

Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3002-4.
15. september 2000

Avdelingsoverlegen – utvalgt og utdannet som leder? / Head of department – selected and trained as a leader?

Recruitment and leadership training of heads of hospital departments in Norway. Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3004-6.
15. september 2000

Grunnlaget for psykiatrisk behandling – fra tro til vitenskap / The foundation for psychiatric treatment--from belief to science

Reichborn-Kjennerud T, Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1148-52.

Side 1 av 2