LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2000

Rekruttering av tillitsvalgte

24. november 2000
Aasland OG, Akre V. Rekruttering av tillitsvalgte. Rapport. Oslo: Legeforeningens forskningsinstitutt, 2000.

Er kvalitetssikring bare en floskel? / Is quality assurance only an empty phrase?

15. september 2000
Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3010-2.

Hva er utbrenthet? / What is burnout?

15. september 2000
Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1122-8.

Befolkningens ønsker om helsetjenester / The public´s expectations of the health services

15. september 2000
Botten G, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2995-9.

Kan empati læres? / Is it possible to learn empathy?

15. september 2000
Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 30, 2000; 120.

Hva påvirker allmennlegenes kontraktsvalg og flytteplaner? / What does affect the general practitioners´ choice of contract and plans to relocate?

15. september 2000
Grytten J, Skau I, Sørensen R, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3134-9.

Avdelingsoverlegen – leder eller lege? / Head of department: Magaer or physician?

15. september 2000
Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3002-4.

Avdelingsoverlegen – utvalgt og utdannet som leder? / Head of department – selected and trained as a leader?

15. september 2000
Recruitment and leadership training of heads of hospital departments in Norway. Haffner J, Mürer FA, Aasland OG. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3004-6.

Grunnlaget for psykiatrisk behandling – fra tro til vitenskap / The foundation for psychiatric treatment--from belief to science

15. september 2000
Reichborn-Kjennerud T, Falkum E. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1148-52.

Side 1 av 2