Fond og legater

Allmennmedisinsk forskningsfond

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser. Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter.
AMFF logo