Årsberetning 2014

Enkeltsaker i rådet for legeetikk

16. januar 2015

Klage på lege

14/3418
16. januar 2015

Klage på leger – erklæring

14/760
16. januar 2015

Klage på legeerklæring – krenkende

14/2524
16. januar 2015

Klage på lege – bekymringsmelding til barnevernet

13/5483
16. januar 2015

Klage på lege – legeerklæring

13/5205
16. januar 2015

Klage på annonsering

14/1918
16. januar 2015

Klage på markedsføring

14/719
16. januar 2015

Klage på markedsføring

13/4983
16. januar 2015

Klage på markedsføring

13/4446

Side 1 av 4