130 treff på å leve med

Bekymret over økende helseforskjeller

STORE UTFORDRINGER: Sigrid Aasland (t.v.) samtaler med leder for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ... helseskiller i Norge. Foto: Arne VatnøyEr vi i ferd med å se grensen for velferdsstaten slik vi kjenner den

Viktig helsepolitisk seilas

Finnmarken fra kai i Trondheim og seilte nordover med 100 tillitsvalgte, sekretariatsansatte og engasjerte ... metoder for å finne små feil og uregelmessigheter i kroppen, kombinert med legers frykt for å overse sykdom
Nord-Trøndelag legeforening

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig av diagnose

oppfatter som selvfølgeligheter, og som ikke trenger å tas med i en retningslinje som er rettet mot kvalifiserte ... ting i det praktisk kliniske arbeidet man med fordel kan ta med eller legge inn lenke til i en slik retningslinje
Norsk forening for allmennmedisin

Viktig helsepolitisk seilas

Marit Heger og Kenneth Johansen. Linn Tjønsø er også med på konferansen, men var ikke tilstede var bildet ... Finnmarken fra kai i Trondheim og seilte nordover med 100 tillitsvalgte, sekretariatsansatte og engasjerte
Finnmark legeforening

Viktig helsepolitisk seilas

Finnmarken fra kai i Trondheim og seilte nordover med 100 tillitsvalgte, sekretariatsansatte og engasjerte ... metoder for å finne små feil og uregelmessigheter i kroppen, kombinert med legers frykt for å overse sykdom
Nordland legeforening

Høring – Innspill til hjernehelsestrategien

for allmennmedisin takker for muligheten til å komme med innspill til nasjonal hjernehelsestrategi.   ... vidt, upresist og omfattende begrep som er vanskelig å gi godt klinisk innhold. Det er ikke klart for oss
Norsk forening for allmennmedisin

Medlemsbrev 8. august 2019

Helsedirektoratet utfører Ernst og Yung  (EY) i samarbeid med Vista evalueringen av fastlegene. Hovedelementene ... vurdering av samarbeidet med fastlegene 4.       Fastlegenes vurdering av samarbeidet med andre tjenester. En
Allmennlegeforeningen

Side 4 av 9