Nyheter

Koronaviruset: Krever flere tiltak for å ivareta arbeidstakere under pandemien

31. mars 2020
Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade.

Koronaviruset: Avtale med Virke om arbeidstidsordninger

26. mars 2020
Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under koronaepidemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter.

Informasjon om utreiseforbud til medisinstudenter i utlandet

25. mars 2020
Medisinstudenter i utlandet som oppholder seg i Norge kan søke om dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell. Ved retur til Norge skal man oppholde seg 14 dager i karantene.

Koronaviruset: Enighet om nye arbeidstidsordninger

22. mars 2020
– Legene står i front og behandler pasienter i denne krevende unntakssituasjonen. Vi tar ansvar og er beredt til å gjøre det som kreves for å sikre befolkningen helsehjelp, sier president Marit Hermansen.

Alderspensjonister beholder pensjon ved korona-jobbing

20. mars 2020
I forbindelse med korona-pandemien er det gjort midlertidige endringer i pensjonsbestemmelsene for helsepersonell med offentlig tjenestepensjon. Pensjonert helsepersonell kan derfor delta i dette viktige arbeidet uten at det får følger for pensjonsutbetalingen.

Legeforeningen tilbyr kollegial bistand

17. mars 2020
I tider som dette med store påkjenninger, kan det være behov for noen å snakke med – enten det gjelder private eller profesjonelle forhold.

Koronaviruset: – Sikkerheten til helsepersonell må ivaretas

16. mars 2020
I en situasjon med stor risiko for at helsepersonell blir smittet, forventer Legeforeningen at sykehus og kommuner gjør alt de kan for å dempe risikoen.

Lønnsoppgjøret utsettes til høsten

14. mars 2020
Oppgjøret i privat sektor ble fredag kveld utsatt på grunn av koronaviruset. Det betyr at også oppgjørene i offentlig sektor utsettes.

Utreiseforbudet for helsepersonell opphevet

13. mars 2020
Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai 2020.

Side 3 av 39